Theses 

Velikost genomu rostlin a nadmořská výška – Mgr. Daniela Bártová Dittrichová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Daniela Bártová Dittrichová

Bakalářská práce

Velikost genomu rostlin a nadmořská výška

Plant genome size and altitude

Anotace: Práce obsahuje podrobnou literární rešerši aktuálního stavu poznání o vztahu ekologických faktorů a velikosti genomu rostlin, se zvláštním důrazem na nadmořskou výšku. Bylo provedeno kritické hodnocení různých metodických přístupů ke zkoumání daného problému a pokus o jejich syntézu. V praktické části byly pomocí průtokové cytometrie zjištěny hodnoty velikosti genomu pěti běžných taxonů flóry České republiky (Bellis perennis L., Dactylis glomerata L., Mycelis muralis Dumort., Plantago lanceolata L., Ranunculus acris L.) ze tří altitudinálně odlišných lokalit v rámci Moravy (160–1010 m n. m.). Účelem byl nácvik praktického provádění průtokové cytometrie a nalezení případné intraspecifické variability. Přítomnost intraspecifické variability nebyla potvrzena. Byly zjištěny poměry AT/GC bazí v DNA zkoumaných druhů. V rámci práce byla poprvé stanovena velikost genomu druhu Mycelis muralis Dumort., pruměrná hodnota 1,96 pg.

Abstract: The first part of the thesis is focused on litterature concerning relationships among plant genome size and ecological features of the environment, with a special accent to altitude. A critical synthesis of works published up-to date has been done. In the second part several estimates of genome size are discussed, obtained from five taxa of the Czech republic flora Bellis perennis L., Dactylis glomerata L., Mycelis muralis Dumort., Plantago lanceolata L., Ranunculus acris L.) from three altitudinally different sites (160-1010 a. s. l.). The aim was to practice work with a flow cytometer and to discover a potential variability in the studied taxa. No intraspecific variability was confirmed as statistically significant. AT/CG ratios of DNA bases in studied taxa were obtained. In this study the first published estimate of genome size of Mycelis muralis Dumort. was performed, average C-value 1,96 pg

Klíčová slova: altitude, genome size, flow cytometry, Mycelis muralis Dumort., DNA content, C-value

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:56, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz