Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D.

Disertační práce

Vliv intervenčního programu pohybových aktivit na změny některých psychických funkcí u adolescentů s dětskou mozkovou obrnou

The Influence of the Adapted Physical Activities on the Personality of Adolescents with Cerebral Palsy
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou vlivu intervenčního programu pohybových aktivit na osobnostní charakteristiky tělesně postižených adolescentů s diagnózou dětská mozková obrna. Naše intervence byla provedena formou deseti dvouhodinových lekcí pohybového programu na střední škole pro tělesně postižené.
Abstract:
This dissertation deals with the influence of intervention program of the adapted physical activities on the personality of physically handicapped adolescents with cerebral palsy. The research has been performed via ten lessons of interventional program on secondary school for physically handicapped youth.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2010
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií