Bc. Jakub TATARKA

Diplomová práce

Potreby detí s ADHD a ich rodičov v primárnej starostlivosti

Needs of Children with ADHD and their Parents in Primary Care
Abstract:
Aim: The main objective of the research is to identify and analyse the needs and living of children with ADHD and their parents in primary care. The partial goal is to identify needs and living of children with ADHD and their parents. The second partial goal is to analyse the needs and living of these children and their parents. Methodology: The chosen method of collecting data was by semi-structured …více
Abstract:
Cieľ: Hlavným cieľom výskumu je identifikovať a analyzovať potreby a prežívanie u detí s ADHD a ich rodičov v primárnej starostlivosti. Čiastkovým cieľom je identifikovať potreby a prežívanie u detí s ADHD a ich rodičov. Druhým čiastkovým cieľom je analyzovať potreby a prežívanie týchto detí a ich rodičov. Metodika: Pre kvalitatívny výskum bola zvolená metóda zberu dát pomocou pološtrukturovaného rozhovoru …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TATARKA, Jakub. Potreby detí s ADHD a ich rodičov v primárnej starostlivosti. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v pediatrii