Bc. Monika Zieglerová

Master's thesis

Bilingual Children in EFL Classes at Elementary School

Bilingual Children in EFL Classes at Elementary School
Abstract:
Práce pojednává o jevu zvaný bilingvismus dětí, zvláště pak o vzdělávání těchto dětí a skládá se ze dvou částí. Teoretická část se zabývá bilingvismem, bilingvní výchovou a bilingvním vzděláváním. Výzkumná část se zabývá případovými studiemi bilingvních dětí, navštěvujících vyučovací hodiny anglického jazyka a je založena na analýze rozhovorů s těmito dětmi, jejich rodiči a učiteli anglického jazyka …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the phenomenon of bilingual children and their education. The thesis consists of two parts. The theoretical part focuses on bilingualism, bilingual upbringing and bilingual education. The empirical part deals with case studies of bilingual children attending compulsory EFL classes and it is based on an analysis of interviews with bilingual children, their parents and their …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Reader: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta