Miroslav Šašek

Bakalářská práce

Migrace do zemí Visegrádské skupiny-Prognóza

Migration to the countries of the Visegrad group-forecast
Anotace:
Tato práce se zabývá migrací, která za současného stavu představuje pro Evropskou unii a její členské státy problém politický, bezpečnostní a celospolečenský. Stává se proto fenoménem zásadně ovlivňujícím veřejně-politický prostor států Evropské unie celkově a seskupení zemí Visegrádské skupiny zvlášť. Teoretická část práce se na základě studia zdrojů věnuje definici migrace a jejích příčin, analýze …více
Abstract:
This thesis deals with migration which represents a contemporary political, security and social problems for the European Union. Therefore it is becoming a phenomenon that fundamentally influences a public and political areas of the European Union countries as a whole and of the Visegrád Group countries in particular. The theoretical part of the thesis is based on studies of resources and it is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech