Lenka Novotná

Master's thesis

Analýza kojenecké úmrtnosti v zemích Evropské unie

The analysis of infant mortality in the countries of the European union
Anotácia:
Ukazatele úmrtnosti dětí v nejnižším věku odrážejí úroveň zdravotní péče a vyspělost země. Nejpoužívanějším ukazatelem v této oblasti je kvocient kojenecké úmrtnosti. Tato práce je zaměřena na zhodnocení vývoje kojenecké, novorozenecké a časné novorozenecké úmrtnosti v zemích Evropské unie v letech 1960-2010 z pohledu časových řad, aplikaci Boxovy-Jenkinsovy metodologie a posouzení vztahu mezi kojeneckou …viac
Abstract:
Indicators of child mortality in the lowest age reflect the status of health care and maturity of the country. The most frequent indicator in this area is the infant mortality rate. This thesis is focused on evaluation of development of infant, neonatal and early neonatal rate in the European union between 1960 and 2010 from the perspective of time series, aplication of Box-Jenkins methodology and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedúci: Markéta Arltová
  • Oponent: Jitka Langhamrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31847

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství