Bc. Tereza Dufková

Diplomová práce

Stanovení kvalitativních parametrů u různých vzorků medu

Determination of qualitative parameters in different samples of honey
Anotace:
Měnící se klimatické podmínky a rozvoj nemocí, jsou příčinou postupného úbytku včel, který vede také k úbytku medu. Med se tak stává vzácnou potravinou, což svádí prodejce k jeho falšování a zvyšování výdělku. V rámci této studie byly hodnoceny čtyři komerční vzorky medu a jeden květový med přímo od včelaře. U medů byly stanoveny základní parametry, jako je obsah vody a pH. Pro rozlišení druhu medu …více
Abstract:
Changing climatic conditions and the development of diseases are the cause of the gradual loss of bees, which also leads to the loss of honey. The honey thus becomes a rare food, which leads sellers to honey adulteration and increase the profit. In this study, four samples of commercial honey and one blossom honey directly from the beekeeper were evaluated. Basic parameters such as water content and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin