Bc. Adam Melkus

Diplomová práce

Cross-platform development of smartphone application with RhoMobile

Cross-platform development of smartphone application with RhoMobile
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit aplikaci, která demonstruje možnosti poskytované nástrojem na více-platformní vývoj mobilních aplikací RhoMobile. Mezi ostatní cíle patří zhodnocení poskytované podpory, kvality dokumentace, komunity a uvážení možnosti použití v komerčním prostředí.
Abstract:
The aim of this thesis is to develop a showcase application to demonstrate the possibilities RhoMobile cross-platform development framework offers. Other goals include evaluation of the support, quality of documentation, community, and overall viability for commercial use.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Juraj Michálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky