Bc. Lukáš Matějka

Diplomová práce

Právní aspekty automatizace rozhodovacích procesů

Legal Aspects of Decision Making Automatization
Anotace:
Tato práce se z právní perspektivy zabývá automatickým rozhodováním. Po teoretickém uvedení do problematiky rozhodování následuje analýza nejvýznamnějších systémů umělé inteligence použitelných pro automatické rozhodování. Z této analýzy vyplývá hodnocení právních následků akcí konaných automatem, zejména pak odpovědnosti za ně. Následuje úvaha nad možným budoucím vývojem automatických systémů do podoby …více
Abstract:
This thesis deals with automated decision making from the legal perspective. Theoretical introduction to the area of decision making is followed by an analysis of the most significant artificial intelligence systems that are applicable for automated decision making. Based on this analysis, legal effects of automatically conducted actions are evaluated; especially liability for these actions. Further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Bc. Jaromír Šavelka
  • Oponent: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo