Bc. Petr Svatoň

Diplomová práce

Mezinárodní úmluvy o ochraně investic po Lisabonské smlouvě a vliv na uchopení řešení sporů z investičních smluv

International Treaties on the Protection of the Investment after the Lisbon Treaty and their Impact on the Resolution of Disputes Arising from Investment Agreements
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá mezinárodními smlouvami o ochraně in-vestic mezi Evropskou unií a třetími státy stojícími mimo EU, k jejichž sjednávání Unie získala pravomoc uzavřením Lisabonské smlouvy. Práce navzájem srovnává obsah unijních smluv s Kanadou, Singapurem a Viet-namem a také tyto smlouvy porovnává se v současnosti stále platnými smlouvami mezi ČR a danými zeměmi, které mají být unijními …více
Abstract:
This thesis is focused on bilateral investment treaties (BITs) concluded between the European Union and third countries since the signing of the Lisbon Treaty. It compares the Union’s investment agreements with Cana-da, Singapore and Vietnam to one another and also compares each one with the currently effective BIT between the Czech Republic and the respective country. EU’s agreements are generally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta