Bc. Iva Rychlíková

Bachelor's thesis

Mobilní genetické elementy v patogenních kvasinkách

Mobile Genetic Elements in Pathogenic Yeasts
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá komparativní genomikou kvasinek se zaměřením především na patogenní druhy a mobilní genetické elementy, které se v nich vyskytují. Práce obsahuje obecný popis jednotlivých vybraných patogenních druhů rodu Candida. Jsou zde charakterizovány některé typy mobilních genetických elementů, které se nachází nejen u patogenních druhů rodu Candida, ale i u nepatogenních druhů kvasinek …viac
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the comparative genomics of yeasts and it is focused mainly on pathogenic species and mobile genetic elements that constitute a part of their genomes. The thesis contains a general description of selected pathogenic species of the genus Candida. Some of the mobile genetic element types, located not only in the pathogenic species of the genus Candida, but also in non …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedúci: RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rychlíková, Iva. Mobilní genetické elementy v patogenních kvasinkách. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická