Bc. Dávid Mikšík

Bakalářská práce

Úlohy z termodynamického modelování v soustavách obsahujících stříbro

Exercises in thermodynamic modelling in the Ag-based systems
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the creation of exercises from thermodynamic modelling for a computational program Pandat. The theoretical part of this thesis includes the theoretical background of thermodynamic modelling, a CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams) method, thermodynamic databases and computational program Pandat. The practical part of this thesis contains sets of exercises for Ag-Te …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie úloh z termodynamického modelovania pre výpočtový program Pandat. V teoretickej časti práce je zahrnutý teoretický základ týkajúci sa termodynamického modelovania, metódy CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams), termodynamických databáz a výpočtového programu Pandat. Praktická časť práce obsahuje sady úloh pre sústavy Ag-Te a Ag-Sn. Jednotlivé sady obsahujú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání