Lukáš Nosek

Bakalářská práce

Celní správa - činnost a budoucnost

Custom office - activity and future
Anotace:
Cílem práce je analyzovat rozsah současných pravomocí a náplň činnosti Celní správy, a to jak v oblasti cel a celnictví, tak v ostatních oblastech a zjistit, nakolik jsou činnosti v oblasti cel a celnictví pro Celní správu určující. Na základě syntézy zjištěných poznatků podat návrhy a doporučení pro další vývoj Celní správy, především v kontextu existence dalších orgánů, které mohou tyto činnosti …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the range of current competencies and activities of the Customs Authorities. It focuses on both areas: the area of customs duty as well as the other areas and wants to determine how important they can be. Based on the synthesis of gained knowledge some proposals and recommendations on the further development of the Customs Authorities are proposed in this work, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nosek, Lukáš. Celní správa - činnost a budoucnost. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky