Eva GROCHOLOVÁ

Bakalářská práce

Současná očekávání mužů a jejich změny v manželství a partnerském soužití

Current expectation of men and their changes in marriage nad partner´s relationship
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na současná očekávání mužů a jejich případné změny, ke kterým v manželství a partnerském soužití dochází. Práce se bude zabývat souvislostmi týkající se výběru partnera, tradičním uspořádáním mužské a ženské role a dalšími aspekty, které s očekáváními souvisí. Cílem této práce je zjistit očekávání dnešních mužů a případný vliv těchto očekávání na partnerské krize.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on men's current expectations and their possible changes in marriage and partner cohabitation. The thesis will deal with the context of partner selection, the traditional organization of male and female roles and other aspects that are associated with expectations. The aim of this thesis is to find the expectations of today's men and the possible impact of these expectations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GROCHOLOVÁ, Eva. Současná očekávání mužů a jejich změny v manželství a partnerském soužití. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma