Bc. Michal Kundrát

Diplomová práce

Použití aktivizační metody v hodinách zeměpisu na tématu Austrálie a Oceánie

Using the activation method in geography classes on Australia and Oceania
Anotace:
Diplomová práce popisuje uplatnění aktivizační metody v modelové hodině zeměpisu na základní škole. Teoretická část se zaměřuje na obecnou definici učení, výukové metody, charakterizuje pojem učení v pohybu a integrovanou výuku. Také popisuje zařazení tématu Austrálie a Oceánie v Rámcovém vzdělávacím programu a popisuje klíčové kompetence. Empirická část pak popisuje zvolenou aktivizující metodu a …více
Abstract:
The thesis describes the application of the activation method in the model geography class at elementary school. The theoretical part focuses on the general definition of learning, the teaching method, the concept of learning in motion and the integrated teaching. It also describes the inclusion of Australia and Oceania in the Framework Education Program and describes key competencies. The empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Petráková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta