Bc. Barbora Rambová

Bakalářská práce

Efektivní styl řízení a vedení lidí

Effective Management Style and People Leadership
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá řízením a vedením lidí, což je jedna z manažerských funkcí, kterou manažeři vykonávají. Pojmy řízení a vedení lidí často splývají, každý z nich však znamená naprosto odlišné činnosti. Řízení je především o zabezpečování, rozdělování, využívání a kontrolování zdrojů. Vedení se však zaměřuje na nejdůležitější zdroj, tj. na lidi. Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol …více
Abstract:
The Bachelor’s Thesis deals with human resource management and leadership which are among the managerial responsibilities, that the manager exercise. These two terms are often seen as very similar but in fact differ substantially. Management concerns namely providing, distributing, exploiting and controlling resources. Leadership aims primarily at the most important resource, i.e. at people. The Bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Oponent: PhDr. Alena Pilousová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS