Bc. Zuzana Nožičková

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem a její význam v současnosti

Corporate Social Responsibility and it’s importance in the present
Anotace:
Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku společenské odpovědnosti firem. Cílem mé diplomové práce bude, s využitím teoretických poznatků a na základě analýzy současného stavu v oblasti CSR a výsledků z dotazníkového šetření, předložit návrhy na zlepšení v oblasti CSR ve zkoumané firmě. V I. části je vymezen pojem CSR a popsán jeho historický vývoj, jednotlivé oblasti společenské odpovědnosti …více
Abstract:
Abstract This thesis is focused on the corporate social responsibility - CSR. The aim of this thesis is to submit proposals for improvements of CSR in a studied company using the present state of knowledge in the field of CSR and with the help of a survey run in the company. The first part defines the concept of CSR and describes its historical development, the benefits of CSR, reporting and communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní