Mgr. Altynay Rakhmatullina

Bachelor's thesis

Overeducation and Mismatch in Labor Market

Overeducation and Mismatch in Labor Market
Abstract:
Práce zkoumá literaturu zabývající se jevem nesouladu v kvalifikacích včetně různých definic nesouladu v kvalifikacích, výskytu nesouladu v kvalifikacích, dopadů, a teoretických přístupů. Také jsou uvažovány práce tykající se vlivu technologických změn na trh práce. Tvrdíme, že nesoulad v kvalifikacích souvisí s úkolově vychýlenými technologickými změnami, které jsou považovány za jednu z nejvýznamnějších …more
Abstract:
This thesis reviews the literature on skill mismatch including various definitions of skill mismatch, the incidence of skill mismatch, effects, and theoretical approaches. Also several works on the impact of technological change on the labor market are considered. Here it is argued that skill mismatch is consistent with the task-biased technological change approach which is said to be one of the major …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Reader: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta