Viktoriya Nasypova

Bakalářská práce

Wine consuption trends

Wine consuption trends
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj spotřeby vína v České republice v posledních letech. Analýza se provádí na základě statistických údajů, dotazníkového šetření prováděného mezi spotřebiteli vína v České republice, sommeliery v restauracích a výrobci vína. Výzkum zahrnuje rozhovor se sommelierem z České republiky a také statistické analýzy českých trendů spotřeby. V práci jsou též rozebírány nejvíc …více
Abstract:
The bachelor’s thesis is dedicated to wine consumption trends in the Czech Republic in recent years. The analysis is made based on statistical data, polls held among wine consumers in the Czech Republic, sommeliers working in restaurants, and wine producers. The research involves an interview with a wine expert from the Czech Republic, and statistical analysis of Czech consumption trends. The most …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze