Mgr. et Mgr. Marek Vandrák

Bakalářská práce

Analýza slovenské politické strany Svoboda a Solidarita

An analysis of the Slovak political party Sloboda a Solidarita
Abstract:
This Bachelor’s thesis is an analysis of the political party of “Sloboda a Solidarita”. In the first part, it focuses on the theoretical frame of the research and in the second part it looks more specifically at the party itself. Here, the circumstances of the party origin and its development until present will be described, after which its relationships with other political subjects in the Slovak …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá analýzou politickej strany Sloboda a Solidarita. V prvej časti práce sa budem venovať teoretickému rámcu a v druhej časti, už konkrétne sa zaoberajúcej Slobodou a Solidaritou, budú najprv predstavené okolnosti vzniku strany a jej vývoj do súčasnosti a potom sa práca bude zaoberať vzťahom Slobody a Solidarity k ostatným politickým subjektom na slovenskej politickej scéne. Súčasťou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií