Bc. Jana Foberová

Diplomová práce

Česká zahraniční politika vůči Izraeli v letech 1989 - 2012

Czech foreign policy towards Israel in years 1989 - 2012
Anotace:
V diplomové práci se autorka zabývá českou zahraniční politikou vůči Izraeli v letech 1989 – 2012. Po sametové revoluci mohlo Československo znovu začít s praktikováním vlastní nezávislé zahraniční politiky. Krátce po revoluci proto byly navázány diplomatické vztahy s Izraelem, které byly přerušeny na příkaz Sovětského svazu. Po třiadvaceti letech prohlásil izraelský premiér Netanjahu, že Česká republika …více
Abstract:
In this final thesis author was applying for czech foreign policy towards Israel in years 1989 – 2012. After Velvet revolution, Czechoslovakia could start again with practising its own independent foreign policy. For that reason, diplomatic relations with Israel, which had been interrupted at Soviet Union’s command, were established shorty after revolution. After twenty three years, Israeli prime minister …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií