Theses 

Česká zahraniční politika vůči Izraeli v letech 1989 - 2012 – Bc. Jana Foberová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Foberová

Diplomová práce

Česká zahraniční politika vůči Izraeli v letech 1989 - 2012

Czech foreign policy towards Israel in years 1989 - 2012

Anotace: V diplomové práci se autorka zabývá českou zahraniční politikou vůči Izraeli v letech 1989 – 2012. Po sametové revoluci mohlo Československo znovu začít s praktikováním vlastní nezávislé zahraniční politiky. Krátce po revoluci proto byly navázány diplomatické vztahy s Izraelem, které byly přerušeny na příkaz Sovětského svazu. Po třiadvaceti letech prohlásil izraelský premiér Netanjahu, že Česká republika je nejlepším evropským přítelem jeho země. Autorka v práci odpovídá na otázky, zda byla česká zahraniční politika vůči Izraeli během porevolučních let kontinuální a konzistentní a jaké důvody stojí za českou vstřícnou a přátelskou politikou. Autorka rovněž hodnotí český postoj vůči Izraeli v kontextu společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie.

Abstract: In this final thesis author was applying for czech foreign policy towards Israel in years 1989 – 2012. After Velvet revolution, Czechoslovakia could start again with practising its own independent foreign policy. For that reason, diplomatic relations with Israel, which had been interrupted at Soviet Union’s command, were established shorty after revolution. After twenty three years, Israeli prime minister Netahyahu declared that Czech republic is best european friend of Israel. In this final thesis, author answers to questions if czech foreign policy towards Israel was continual and consistent during after-revolution years, and for which reasons Czech republic has so friendly and obliging policy. Author also evaluated czech posture in context of the common foreign and security policy of European Union.

Klíčová slova: Česká republika, Czech republic, Izrael, Israel, česká zahraniční politika, czech foreign policy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 07:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz