Ing. Ondřej Podloucký

Diplomová práce

Řízení cash-flow neziskové organizace.

Cash-flow management in a non-profit organisation.
Anotace:
Cílem diplomové práce „Řízení cash flow neziskové organizace“ je zhodnotit význam sledování peněžních toků v podmínkách neziskových organizací a vytvoření metodiky sestavování výkazu cash flow a jeho predikcí pro tyto organizace.První část práce pojednává o významu řídících procesů v neziskovém sektoru a jejich propojení s metodou sledování peněžních toků. Druhá kapitola pojednává o cash flow, metodách …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis "Cash-flow management in a non-profit organization" is to evaluate the importance of monitoring of cash flow in non-profit organizations and to create a methodology of compiling cash flow statements and predictions in these organizations. The first part of this thesis discusses the importance of management processes in the non- profit sector and their link to cash flow …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Kutáček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika