Mgr. Michal Rentka

Bakalářská práce

Mobilní aplikace - agregátor realitních nabídek s podporou rozšířené reality

Mobile application - aggregator of real estates offers with Augmented reality support
Abstract:
The aim of this Bachelor's thesis is to analyse the mobile applications providing us information regarding the real estate offers and to implement my own mobile application for the iPhone device that provides us the real estate offers data from the http://craigslist.org/ webpage and uses augmented reality. The description of the iOS, of the method of the applications for the iOS platform development …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo analyzovať mobilné aplikácie, ktoré ponúkajú informácie o realitných ponukách a následne implementovať vlastnú mobilnú aplikáciu pre zariadenie iPhone, ktorá sprostriedkuje dáta realitných ponúk zo stránky http://craigslist.org/ a využíva rozšírenú realitu. Súčasťou práce je aj popis iOS, popis postupu pri vývoji aplikácií pre platformu iOS, popis rozšírenej reality …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Škrabálek
  • Oponent: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu