Bc. Mariia Priidak

Bakalářská práce

Interkulturní aspekty komunikace zahraničních a tuzemských studentů na vybrané vysoké škole

Intercultural Aspects of Communication of Foreign and Domestic Students at a Selected College
Anotace:
V důsledku neustálého procesu globalizace se nejúspěšnějšími stávají organizace, které se umí přizpůsobit novým podmínkám. Aby v takové době vysoká škola mohla být silným konkurentem vůči jiným vzdělávacím organizacím, musí být schopna vytvářet příznivé podmínky pro úspěšnou interkulturní komunikaci studentů. Tak hlavním cílem této práce bude vyhodnocení základních aspektů interkulturní komunikace …více
Abstract:
As a result of the constant process of globalization, the most successful are organizations that can adapt to new conditions. In order for a university to be a strong competitor to other educational organizations at such a time, it must be able to create favorable conditions for successful intercultural communication between students. Thus, the main goal of this work will be the evaluation the basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: PhDr. Martina Švecová, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní