Samuel Čellár

Bakalářská práce

Eurokríza - nadmerné zadlžovanie ako riziko pre stabilitu EMU

Eurokrize - nadměrné zadlužení jako riziko pro stabilitu EMU
Anotace:
Cílem téhle práce je popsat příčiny a průběh problému nadměrného zadlužení v Hospodářské a měnové unii spolu s možnými řešeními tohohle problému. Tahle práce by měla přinést odpovědi na otázky, proč k zadlužení na prvním miste došlo, jaké kroky byli doposud podniknuty a jaké kroky by ještě měly být podniknuty, aby byl tenhle problém vyřešen. Práce postupně popisuje vznik problému od jeho příčin až …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe causes and development of the problem of overborrowing in the Economic and Monetary Union, together with possible solutions to this problem. This thesis should provide answers to the questions of why indebtedness came in first place, what steps have been taken so far and which steps still need to be taken to solve this problem. The thesis gradually describes the …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je popísať príčiny a priebeh problému nadmerného zadlžovania v Hospodárskej a menovej únii spolu s možnými riešeniami tohto problému. Táto práca by mala priniesť odpovede na otázky, prečo k zadlžovaniu na prvom miesto došlo, aké kroky boli doposiaľ podniknuté a aké kroky by ešte mali byť podniknuté, aby bol tento problém vyriešený. Práca postupne popisuje vznik problému od jeho príčin …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Su Won Chung

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80751