Bc. Michaela Šlapáková

Diplomová práce

Indikace příčin a výpočet pojistného plnění při likvidaci pojistné události

Cause of Accident Termination for Case Liquidation and Calculation of Costs
Anotace:
Tato diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá indikací příčin a následků pojistného nebezpečí povodně, které vedou ke vzniku pojistných událostí v zasaženém území. Druhá část je zaměřena na metody oceňování majetku v pojišťovnictví v České republice a popisuje způsob stanovení pojistné hodnoty. Třetí, závěrečná část, se zabývá procesem likvidace pojistné události, který je završen …více
Abstract:
This thesis is divided into three parts. The first part analyzes the causes and consequences of the flood insurance risk, which leads to insured events in the area affected. The second part focuses on the valuation of assets in the insurance industry in the Czech Republic and describes the method of determining the value of insurance. The third and final part is concerned with Insurance claim process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 10. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Chládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS