Bc. Aneta Slabá

Diplomová práce

Životní situace nezletilé matky

The life situation of underage mothers
Anotace:
Diplomová práce se bude zabývat subjektivním vnímáním životní situace nezletilé matky z pohledu existenciální teorie, kdy bude jejím primárním záměrem snaha o poskytnutí náhledu umožňujícího porozumění těžké životní situaci nezletilých matek v souvislosti se svobodou a odpovědností, hledáním identity a smyslu života. Hlavním cílem diplomové práce bude zjistit, jakým způsobem ovlivnilo narození dítěte …více
Abstract:
This master's thesis deals with the subjective perception of minor mother's life situation in the context of existencial theory. It's primary purpose is to give an effort to understand the difficult life situation underaged mothers in the context of freedom, responsibility, searching for identity and the life meaning. The main target is to determinate how has been changed the life of underaged mothers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slabá, Aneta. Životní situace nezletilé matky. Pardubice, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická