Bc. Zuzana Teplá

Diplomová práce

Studenti vysokých škol a jejich zapojení na trhu práce v průběhu studia

University students and their participation in the labour market during studies
Anotace:
Předložená diplomová práce pojednává o participaci studentů vysokých škol na trhu práce v průběhu jejich studia. Poznávacím cílem této diplomové práce je prozkoumat důvody, které vedou studenty k zapojení na trhu práce v průběhu jejich studia, způsoby, jakými se studenti zapojují a také důsledky kombinování jejich studijních a pracovních povinností. Výzkumnou skupinou jsou studenti Katedry sociální …více
Abstract:
This diploma thesis discusses the participation of university students in the labor market during their studies. The aim of this thesis is to explore reasons that lead students to participate in the labor market during their studies, ways in which they participate and also impacts of combining study and work. Research group is made of group of students of the Department of Social Policy and Social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristína Chudá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií