Bc. Karolína Žáková

Diplomová práce

Návrh online marketingové komunikace vybrané jazykové školy

Online Marketing Communications Proposal for a Selected Language School
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá navržením online marketingové komunikace vybrané jazykové školy. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou definované pojmy související s online marketingem a jeho nástroji, marketingovou komunikací na sociálních sítích a online marketingovou komunikační strategií. Praktická část je zaměřena na představení jazykové školy a její současné online marketingové …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the proposal of online marketing communication of a selected language school. This thesis is divided into three parts. In the theoretical part, terms related to online marketing and its tools, marketing communication on social media and online marketing communication strategy are defined. The practical part is focused on the introduction of the language school and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Káčerková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žáková, Karolína. Návrh online marketingové komunikace vybrané jazykové školy. Zlín, 2023. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe