Theses 

Úkoly sboru dobrovolných hasičů na vesnicích při jednodenních i vícedenních povodních. – Simona Pavelková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Simona Pavelková

Bakalářská práce

Úkoly sboru dobrovolných hasičů na vesnicích při jednodenních i vícedenních povodních.

Tasks of Volunteer Firefighters in Villages in One-day or Multi-day Flood.

Anotace: Bakalářská práce ,,Úkoly sboru dobrovolných hasičů na vesnicích při jednodenních i více-denních povodních" je zaměřena na problematiku a na základní úkoly sboru dobrovolných hasičů. Úvodní část se zabývá obecnou charakteristikou integrovaného záchranného systé-mu a sboru dobrovolných hasičů. Praktická část je soustředěna na dílčí jednotky sboru dob-rovolných hasičů v okrese Prostějov a na jejich pomoc při záchranných a likvidačních pracích při a po povodních.

Abstract: Bachelor´s thesis "The tasks of volunteer firefighters in villages in one-day or multi-day flooding "is focused on the issues and the principle tasks of the volunteer fire brigades. The introductory part deals with the general characteristics of the integrated rescue system and the volunteer firefighters bodies. The practical part is focused on the particular volunteer fire brigades in Prostějov district and on their help in the rescue and remediation processes during and after floods.

Klíčová slova: Hasičský záchranný sbor České republiky, Sbor dobrovolných hasičů, Povodně

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Maňásek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36432 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Pavelková, Simona. Úkoly sboru dobrovolných hasičů na vesnicích při jednodenních i vícedenních povodních.. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz