Marie Kabrnová

Bakalářská práce

Hasičský záchranný sbor: Případová studie Kladno

Fire Rescue Service: Case study Kladno
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Hasičský záchranný sbor: Případová studie Kladno. Teoretická část definuje Integrovaný záchranný systém, jednotky požární ochrany, hasičský záchranný sbor, zdolávání požáru a metodologii. Praktická část této práce je soustředěna na stanici HZS Kladno ve Středočeském kraji. Dalším blokem je výzkum, který je zaměřen na případovou studii požáru objektu pekáren La Lorraine a …více
Abstract:
The theme of the bachelor thesis is Fire Rescue Service: Case study Kladno. In the theoretical part is defined the Integrated rescue system, Fire protection units, Fire rescue service, firefighting and methodology. The practical part of this thesis is focused on fire station of the FRS Kladno in the Central Bohemian Region. Next part is devoted to the research, which is focused on the building fire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jana Pupíková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS