Mgr. Anna Kodýtková

Bakalářská práce

Komunikace vědeckých informací (vědecká komunikace)

Communication of scholarly information (scientific communication)
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je problematika komunikace vědeckých informací. Práce nastiňuje současnou situaci v různých vědních oborech a stručně popisuje vývoj předávání odborných informací od počátků až do současnosti. V současné době se vědecká komunikace nachází na rozcestí mezi komunikací tradiční (tištěnými zdroji) a komunikací elektronickou. Cílem bylo tedy popsat a zhodnotit možnosti obou těchto …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with problems in sphere of communication of technical and scholarly information. It differs two ways of transmitting information. The first way is transmitting through common proceedings which represent printed literature. The second way is electronic publishing. This work describes both means of communication and their benefits and disadvantages. The printed sources of scholarly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta