Denisa VOZNIČKOVÁ

Bachelor's thesis

Firma Teta und Rossmann - Vergleich der tschechischen und deutschen Drogerie auf dem tschechischen Markt / Firma Teta a Rossmann - srovnání české a německé drogerie na českém trhu

Company Teta and Rossmann - Comparison of Czech and German Drugstore on the Czech Market
Abstract:
Bachelor thesis Company TETA and Rossmann ? comparison of Czech and German drugstore on the Czech market deals with the effects of Czech and German drugstore on the Czech market and the subsequent comparison. It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part describes the development of drugstores in the Czech market, company profile and TETA Rossmann and comparison of these two …more
Abstract:
Bakalářská práce Firma TETA a Rossmann ? srovnání české a německé drogerie na českém trhu se zabývá působením české a německé drogerie na českém trhu a následným srovnáním. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsán vývoj drogerie na českém trhu, profil firem TETA a Rossmann a srovnání těchto dvou drogerií z ekonomického, hospodářského a společenského hlediska. Praktická …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2012
Accessible from:: 6. 1. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOZNIČKOVÁ, Denisa. Firma Teta und Rossmann - Vergleich der tschechischen und deutschen Drogerie auf dem tschechischen Markt / Firma Teta a Rossmann - srovnání české a německé drogerie na českém trhu. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / German for Business