Denisa VOZNIČKOVÁ

Bachelor's thesis

Firma Teta und Rossmann - Vergleich der tschechischen und deutschen Drogerie auf dem tschechischen Markt / Firma Teta a Rossmann - srovnání české a německé drogerie na českém trhu

Company Teta and Rossmann - Comparison of Czech and German Drugstore on the Czech Market
Abstract:
Bachelor thesis Company TETA and Rossmann ? comparison of Czech and German drugstore on the Czech market deals with the effects of Czech and German drugstore on the Czech market and the subsequent comparison. It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part describes the development of drugstores in the Czech market, company profile and TETA Rossmann and comparison of these two …viac
Abstract:
Bakalářská práce Firma TETA a Rossmann ? srovnání české a německé drogerie na českém trhu se zabývá působením české a německé drogerie na českém trhu a následným srovnáním. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsán vývoj drogerie na českém trhu, profil firem TETA a Rossmann a srovnání těchto dvou drogerií z ekonomického, hospodářského a společenského hlediska. Praktická …viac
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012
Zverejniť od: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOZNIČKOVÁ, Denisa. Firma Teta und Rossmann - Vergleich der tschechischen und deutschen Drogerie auf dem tschechischen Markt / Firma Teta a Rossmann - srovnání české a německé drogerie na českém trhu. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / German for Business