Bc. Jana Karasová

Bakalářská práce

Sebereflexe, supervize a další vzdělávání pedagogických pracovníků

Self-reflection, supervision and further education of pedagogical employees
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zobrazuje absenci přesných pravidel pro všechny. Definuje pojmy sebereflexe, supervize a předkládá je jako prostředky profesního růstu. V praktické části mapuje skutečnou podobu dalšího vzdělávání učitelů v praxi, jejich znalost pojmu supervize a zájem o její využití jako nástroje sebereflexe, zpětné vazby a podpory …více
Abstract:
My bachelor dissertation deals with further education of teachers and shows the absence of exact rules for everybody. It defines expressions as self-reflection, supervision and presents them as the means of professional growth. In the practical part there are the real forms of further education of teachers introduced, their knowledge of the word supervision and their interest in using it as the means …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta