Bc. Alena JABLONICKÁ

Diplomová práce

Poetika děl Radky Denemarkové

The poetics of Radka Denemarková´s work
Anotace:
Diplomová práce pojednává o současném stavu české literatury - po roce 2000. Detailněji se zabývá prozaickou tvorbou. Na konkrétním příkladu prozaičky Radky Denemarkové definuje pomocí analýzy a interpretace témata a smysl jejích děl. Pojmenovává její autorský styl a hlavní přínos její tvorby v kontextu současné české literární produkce.
Abstract:
The diploma thesis deals with the current state of Czech literature - after 2000. More detailed it deals with the prosaic work. Using a concrete example of the prose writer Radka Denemarková, she defines the themes and meaning of her works through analysis and interpretation. It describes her authorial style and the main contribution of her work in the context of contemporary Czech literary production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Radomil Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JABLONICKÁ, Alena. Poetika děl Radky Denemarkové. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)