Mgr. Denisa Janáčová

Bakalářská práce

Změny ve struktuře krajiny vybraného území na základě studia leteckých a družicových snímků

Changes in the landscape structure evaluated from aerial photographs and satellite images
Anotace:
Práce se zabývá sestavením map druhů povrchů a jejich využitím k identifikování struktury krajiny za pomoci tzv. krajinných indexů. Vstupními daty byly dva multispektrální snímky z družice Landsat z let 1987 a 2007, na kterých byla provedena řízená klasifikace s přesností 93,5 % resp. 94 %. Nejlépe byly klasifikovány třídy vodních ploch a polí s převládající odrazivostí půdního substrátu s nízkou vlhkostí …více
Abstract:
This thesis deals with the composition of land cover maps and its use for the identification of the landscape structure by using landscape indices. Entrance sets of data are two multi-spectral Landsat images from years 1987 and 2007. The supervised classification with the accuracy 93,5 % and 94 % was applied on this images. Classes of water bodies and field with the dominant reflectance of soil with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Andrea Kýnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta