Lucie Milatová

Bakalářská práce

Funkce školní družiny pohledem rodičů

The Function of an After-School Club from the Perspective of Parents
Anotace:
Bakalářská práce s názvem " Funkce školní družiny pohledem rodičů" se zabývá tématem mimoškolní zájmové činnosti, která je určena pro děti prvního stupně základní školy. V teoretické části podává přehled o škole a školním prostředí, o možnostech trávení volného času a v neposlední řadě nahlíží na školní družinu. Jsou zde vymezeny pojmy jako školní družina, definice školní družiny, význam a funkce školní …více
Abstract:
The bachelor thesis titled as "The Function of After-school Club in Point of View of the Parents" is dealing with the topic of after school spare time activities which are designed for the children of the first level of primary school. The theoretical part provides an over-view of the primary school and its school environment, the possibilities of the leisure time and in the last view it refers to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Martincová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Milatová, Lucie. Funkce školní družiny pohledem rodičů. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe