Bc. Miroslava Juráková

Bakalářská práce

Kvalitatívne ukazovatele vývoja bankového sektora na Slovensku

Qualitative indicators of development of banking sector in Slovakia
Abstract:
The thesis Quantitative indexes of bank sector´s progress in Slovakia analyses the progress of banking pursuant to quantitative indexes. The target of thesis is point out remark of given velues´s necessary in light of perspective progress of bank sector. The first chapter of thesis describes theoretical banking progress from genesis to transformation into two-stage banking system and its impact to …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce Kvalitatívne ukazovatele vývoja bankového sektora na Slovensku je popísať vývoj bankovníctva na základe kvalitatívnych ukazovateľov. Cieľom je poukázať na nevyhnutnosť pozorovania daných hodnôt z hľadiska perspektívneho vývoja bankového sektora. Prvá časť práce je zameraná na teoretický vývoj bankovníctva od jeho vzniku, po proces transformácie na dvojstupňovú bankovú sústavu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Dana Tkáčová, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management