Bc. Miloš Dohnálek

Diplomová práce

Udržitelný rozvoj

Sustainable development
Anotace:
Práce se zabývá konceptem udržitelného rozvoje území. V teoretické části jsou představena obecná východiska při uspokojování potřeb současných generací a vymezení sledovaných cílů, stanovení principů nebo pilířů udržitelného rozvoje je podstatnou součástí teoretické části práce zaměřené na uchování současných hodnot pro generace budoucí. Na teoretickou část práce navazuje zpracování problematiky udržitelného …více
Abstract:
The work deals with the concept of sustainable development. The theoretical part is a presentation of the general background in meeting the needs of current generations without defining the objectives , setting principles or pillars of sustainable development is an essential part of the theoretical work aimed at preserving the current values for future generations. The theoretical part continues to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní