Theses 

Život plukovníka Ing. Stanislava Rejthara – Bc. Petra Rychlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Rychlíková

Bakalářská práce

Život plukovníka Ing. Stanislava Rejthara

The Life of Colonel Ing. Stanislav Rejthar

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou československých letců bojujících během druhé světové války na západní a východní frontě, konkrétně se zabývá životem plukovníka Stanislava Rejthara, na kterém demonstruje běžný život letců uprostřed války. Největší prostor je věnován Slovenskému národnímu povstání a partyzánským bojům v Tatrách, kterých byl Rejthar přímým účastníkem.

Abstract: This thesis deals with the Czechoslovak pilots fighting during the Second Worl War on the Western and the Eastern Front, specifically it deals with the life of Colonel Stanislav Rejthar, at which it demonstrates the everyday life of pilots during the war. The largest space is devoted to the Slovak National Uprising and guerilla fighting in the Tatry mountains, which was Rejthar direct participant.

Klíčová slova: Druhá světová válka, komunismus, protektorát, emigrace, RAF, letectvo, Slovenské národní povstání, partyzáni, 313. československá stíhací peruť

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 13:02, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz