Bc. Tomáš Záležák, Ph.D.

Diplomová práce

Relativistická teorie transportních vlastností magnetických slitin

Relativistic theory of transport properties of magnetic alloys
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na teorii, popis numerického řešení a výsledky z prvních principů určovaných transportních vlastností substitučně neuspořádaných feromagnetických kovových slitin. Vypracovaný postup je založen na Kubo-Greenwoodově teorii lineární odezvy, teorii funkcionálu hustoty, metodě linearizovaných muffin-tinových orbitalů a přiblížení koherentního potenciálu. Byl vyzkoušen …více
Abstract:
The presented diploma thesis reviews theoretical backgrounds, details of numerical implementation and results of an ab initio approach to transport properties of disordered ferromagnetic metallic alloys. The developed technique is based on the Kubo-Greenwood linear response theory, the density-functional formalism, the linear muffin-tin orbital method and the coherent potential approximation. The scheme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.