Ing. Paulina Roglová

Diplomová práce

Nástroje efektívnej komunikácie so zákazníkmi maloobchodnej spoločnosti

Instruments of efective communication with the customers of a retail company
Abstract:
The subject of my thesis is effective communication of retail company. The main objective is, based on the analysis of marketing communications and the use of its instruments at OBI, to propose options that would lead to more efficient communication with customers and strengthen the market position of OBI. First chapter of my work I devote to theoretical explanation of marketing mix concept and its …více
Abstract:
Predmetom mojej diplomovej práce je efektívna komunikácia maloobchodnej spoločnosti. Hlavným cieľom je na základe analýzy marketingovej komunikácie a využítia jej nástrojov v spoločnosti OBI navrhnúť možnosti, ktoré by viedli k zefektívneniu komunikácie so zákazníkmi a posilneniu postavenia OBI na trhu. Prvkú kapitolu svojej práce som venovala teoretickému vysvetleniu pojmov marketingový mix a jeho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní