Theses 

Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců – Veronika JIRKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Veronika JIRKOVÁ

Bakalářská práce

Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců

neuveden

Legal, accounting and tax aspects of employee remuneration

Anotace: Předložená bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na vymezení a charakterizování právních předpisů související s problematikou výpočtu čisté mzdy v podnikatelském sektoru. Dále jsou v teoretické části definovány složky hrubé mzdy a popsán postup stanovení čisté mzdy. V praktické části dochází nejprve k charakteristice vybraného podnikatelského subjektu a k popisu legislativních změn související s metodikou výpočtu čisté mzdy od roku 2005 do roku 2013. Následně je provedena analýza daňového zatížení u modelových zaměstnanců se záměrem poukázat na vývoj daňové zátěže u zaměstnanců s rozdílnou výší příjmů.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the definition and description of legal regulations which relates to the issue of calculating net earnings in a business sector in its theoretical part. The components of gross wages and the proces of determining net earnings are also define in the theoretical part. In the practical part a chosen business entity is characterized. There is also a description of legislative changes related to the methodology of calculating net earnings from 2005 to 2013. Afterwards an analysis of the tax burden is made here at the model employees with the aim to show the tax burden development of the employees with different income levels.

Klíčová slova: mzda, superhrubá mzda, zdanění závislé činnosti, zdravotní pojištění, sociální pojištění, daňové zatížení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53098 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

Jak správně citovat práci

JIRKOVÁ, Veronika. Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 11. 2018 03:55, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz