Bc. Kateřina Koždoňová

Bakalářská práce

Kináza AMPK jako kritický regulátor buněčné energetické homeostázy

AMPK kinase as a critical regulator of cellular energy homeostasis
Anotace:
AMPK je heterotrimer skládající se ze tří podjednotek. Díky své schopnosti udržovat fyziologický poměr AMP:ATP je považován za energetický senzor buňky. Tento protein ovlivňuje širokou škálu proteinů důležitých v metabolismu lipidů, sacharidů a bílkovin, ale také mnoho buněčných procesů včetně autofagie, biogeneze mitochondrií, polarity a proliferace buněk. Cílem této práce je shrnout dosavadní poznatky …více
Abstract:
The AMPK is a heterotrimer consisting of three subunits. Thanks to its ability to maintain the physiological level of AMP:ATP ratio it is considered as a sensor of cellular energy status. This protein influences a wide range of proteins which are important in lipid, carbohydrate and protein metabolism and it regulates many cellular processes such as autophagy, mitochondrial biogenesis, cell polarity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radovan Krejčíř

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.