Bc. František Klimeš, DiS.

Master's thesis

Řízení IT projektu podle metodiky PRINCE2

Managing IT Project Using PRINCE 2 Methodology
Anotácia:
Diplomová práce má za úkol přiblížit problematiku řízení IT projektů a vysvětlit širší veřejnosti fungování řízení projektů v praxi. Diplomová práce je rozdělena do čtyřech větších tematických celků a každá část blíže vysvětluje danou problematiku. První část obecné problematiky řízení IT projektů má za úkol uvést problematiku. Druhá část má seznámit čtenáře s metodikou PRINCE2 a vysvětlit její podstatu …viac
Abstract:
This diploma thesis aims to approach the problem of managing IT projects and explain to the public the functioning of the management projects in practice. The thesis is divided into four major thematic groups and each section further clarifies the issue. The first part of the general problems of IT project management aims at providing the issue. The second part is to familiarize the reader with the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Bc. Jiří Rezler
  • Oponent: Ing. Zdeněk Čapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Information Technologies and Management

Práce na příbuzné téma