Bc. Anna Drobílková

Diplomová práce

Analýza majetkových, sociálních a demografických poměrů obyvatel městečka v 17. a 18. století (na příkladu Jevišovic)

The analysis of the financial, social and demographic conditions of inhabitans of town in the 17th and the 18th century
Anotace:
Práce se zabývá demografickými, hospodářskými a sociálními poměry obyvatel městečka Jevišovice v 17. a druhé polovině 18. století. Výzkum je založen na analýze pozemkové knihy městečka, farních matrik a dalších doplňkových pramenů. První část práce se zaměřuje populační vývoj, životní cyklus a rodinné struktury obyvatel Jevišovic. Druhá část práce se zabývá cenami usedlostí, rozsahu splátkového systému …více
Abstract:
The Thesis deals with the demographic, economic and social conditions of inhabitants of a small town Jevišovice in the 17th and the first half of the 18th century. The research is based on the analysis of the Land Register of the town, Parish Registers and additional sources. The first part of the Thesis focuses on the population development, life cycle and the family structures of inhabitants in Jevišovice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy