Bc. Lucie MACHÁLKOVÁ

Diplomová práce

Cizí ženská příjmení ve sportovní žurnalistice

Foreign female surnames in sport reports
Anotace:
Diplomová práce s názvem Cizí ženská příjmení ve sportovní žurnalistice se ve svých čtyřech kapitolách zabývá problematikou přechylování cizích ženských příjmení. Práce předkládá přehled dostupné literatury k tématu, věnuje se žurnalistice a specifickým rysům sportovní žurnalistiky a zabývá se osobností televizního sportovního komentátora. Praktická část shrnuje výsledky dotazníkového šetření, které …více
Abstract:
This diploma thesis, Foreign female surnames in sport reports, has four chapters and deals with the topic of motion of foreign female surnames. The thesis offers an overview of available literature, the work is devoted to journalism and specific features of sports journalism and deals with a person of tv-sports commentator as well. The practical part summarizes the results of the questionnaire research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHÁLKOVÁ, Lucie. Cizí ženská příjmení ve sportovní žurnalistice. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství základů společenských věd pro SŠ