Theses 

Rozpad tradiční perspektivy v analogové fotografii: koncept abstraktní fotografie v avantgardním umění – Bc. Tereza Pšeničková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Bc. Tereza Pšeničková

Bakalářská práce

Rozpad tradiční perspektivy v analogové fotografii: koncept abstraktní fotografie v avantgardním umění

Destruction of the traditional perspective in the analog photography: a concept of abstract photography in avant-garde art

Anotace: Bakalářská diplomová práce "Rozpad tradiční perspektivy v analogové fotografii: koncept abstraktní fotografie v avantgardním umění" analyzuje koncept abstraktní analogové fotografie v období působení umělecké avantgardy v první polovině 20. století. Definuje pojem abstraktní fotografie a její specifické vlastnosti. Historicky vymezuje, kdy se začala fotografie považovat za umění. Popisuje odklon od realistické tradice zobrazování a následný vznik abstrakce ve fotografii. Zaměřuje se na experimenty s technikou fotografování. Přibližuje vnímání, myšlenky a názory umělců ohledně konceptu abstraktní fotografie v jednotlivých směrech avantgardy.

Abstract: The thesis "Destruction of the traditional perspective in the analog photography: a concept of abstract photography in avant-garde art" analyzes the concept of abstract analogue photography in the period the avant-garde in the first half of the 20th century. Defines the concept of abstract photography and its specific properties. Historically defines when the photography began to be considered to art. Describes a departure from the realistic tradition imaging and subsequent development of abstraction in photography. It focuses on experiments with the technique of photography. Explores perceptions, thoughts and opinions on the concept of abstract artists pictures in different directions of avant-garde.

Klíčová slova: fotografie, abstrakce, analog, umělecká avantgarda, perspektiva, vizualizace, konvence, tradice, moderní umění, technika, photography, abstraction, avant-garde art, perspective, visualization, conventions, traditions, modern art, technology

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:06, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz